Дигитализацията и поляризацията

Технологии
20.11.2023
10
13
Avatar
Asenia Ruseva

Винаги е имало обстоятелства, които да разделят обществата. Разделението в нагласите и вярванията на хората се предопределя от какво ли не, но по времето на COVID 19  и след него се бележи връх. Това е  подсилено и с други сериозни, световни, обществено значими събития, които се случват.  Тези разделения се отразяват на живота, бизнеса, взаимоотношенията  и комуникацията на всички социални нива.

Мащабната дигитализация, на която сме свидетели бавно, но сигурно  подчинява дейностите в индустриите, независимо, че има противопоставяне срещу нея, а и тя самата е  фактор за поляризация на обществото. В тези днешни условия са очевидни три водещи предизвикателства пред бизнеса и маркетолозите -  разликите между поколенията, поляризация на доходите и цифровото разделение.  В момента потребителите се формират от 5 поколения с напълно противоположни нагласи, предпочитания и поведение. И с различно ниво на дигитална грамотност. Т.нар. “бейби бумъри” ( представители на поколението на демографския бум ) и поколението Х все още заемат ръководни позиции и имат най-голяма покупателна способност. За разлика от тях в момента представителите на поколенията Y и Z са най-многочислената работна сила и най-активните потребители на пазара. Често се наблюдава, че именно различията между по-възрастните корпоративни ръководители или собственици на бизнеси и по-младите мениджъри и служители са съществени  препятствия  в комуникацията.

От друга страна съществува дълготрайна неравнопоставеност и дисбаланс в разпределението на доходите и благата, което поражда поляризация на пазарите. От една страна се увеличава търсенето и потреблението на по-луксозни стоки, докато от друга страна се  формира огромен, масов пазар за евтини, но стойностни продукти. Пазарът за средния сегмент се свива, дори изчезва постепенно, което принуждава участници от различни сектори да мигрират към висшия или низшия сегмент.  Същевременно специалистите по маркетинг търсят решение на проблема с цифровото разделение между хората, които вярват в потенциала на дигитализацията и опонентите им. Наред със страха от непознатото дигитализацията носи със себе си заплаха от загуба на работни места и опасения от злоупотреба с лични данни. От друга страна обаче тя очевидно дава обещание за възможност за растеж и развитие на бизнеса, както и за по-добър живот на хората. Безспорно възможностите за бизнеса изглеждат перспективни, стига обаче да се приемат и интегрират технологиите и да се адаптират в организацията така, че да са най-полезни.

Дигитализацията обаче не се свежда само да реклами в социалните мрежи. Това е едно ново ниво на комуникация и отношение към клиентите. Клиентите днес не търсят само стоки и услуги, те търсят и очакват преживяване, емоция, усещане за значимост и лично отношение. Дигитализация на бизнеса, която е  под формата на технологични продукти като мобилно приложение, софтуер, дори един модерен уеб сайт или онлайн магазин вдига стойността на бранда в очите на клиентите. Поставя го на следващото ниво и отключва потенциала за развитие и растеж, към което всеки се стреми. Независимо от поляризацията на нагласите на хората за технологиите, до колко се приемат или отхвърлят те са тук. Затова е по-добре да ги приемем, опознаем и прилагаме, за да може да поставим бизнеса си на мястото, което заслужава на дигиталния пазар. 


тагове:
Поляризацията в потребителските нагласи за цифровизацията. Поляризация на доходите и пазарите. Дигитализация, поколения, потребление
минути четене
Сподели статията:
Top
English